សារព័ត៌មាន roller

  • Roller Press

    សារព័ត៌មាន roller

    ម៉ាស៊ីនរំកិលគឺជាប្រភេទឧបករណ៍កំទេចថ្មីដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅពាក់កណ្តាលទសវត្សឆ្នាំ ១៩៨០ ។ បច្ចេកវិទ្យាកិនបន្ថែមថ្មីផ្សំឡើងពីវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសន្សំថាមពលហើយត្រូវបានឧស្សាហកម្មឧស្សាហកម្មស៊ីម៉ងត៍អន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់ថាជាម៉ាស៊ីនកិនអភិវឌ្ឍន៍។ បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៃសិល្បៈហត្ថកម្ម។