រោងម៉ាស៊ីនបញ្ឈរធ្យូងថ្ម

  • Coal vertical mill

    រោងម៉ាស៊ីនបញ្ឈរធ្យូងថ្ម

    រោងម៉ាស៊ីនធ្យូងថ្មជីជីអឹម ២-១១៣ គឺជារោងម៉ាស៊ីនកិនល្បឿនលឿន។ ផ្នែកនៃការកិនរបស់វាត្រូវបានផ្សំឡើងដោយរង្វង់មូលបង្វិលនិងម៉ាស៊ីនកិនវិលថេរនិងវិលដោយខ្លួនឯងចំនួន ៣ កំពុងវិលតាមចិញ្ចៀនដែលកំពុងកិន។