ម៉ាស៊ីនកិនបញ្ឈរស៊ីម៉ងត៍

  • Cement vertical mill

    ម៉ាស៊ីនកិនបញ្ឈរស៊ីម៉ងត៍

    ម៉ាស៊ីនបញ្ឈរស៊ីម៉ងត៍ត្រូវបានប្រើដើម្បីកិនវត្ថុធាតុដើមស៊ីម៉ងត៍។ គោលការណ៍ធ្វើការរបស់វាគឺៈវត្ថុធាតុដើមចូលបំពង់បង្ហូរទឹកតាមរយៈសន្ទះបិទបើកខ្យល់បីផ្លូវហើយបំពង់បង្ហូរទឹករំអិលចូលខាងក្នុងម៉ាស៊ីនកិនកាត់ផ្នែកម្ខាងនៃឧបករណ៍បំបែក។